Privacy & Disclaimer

De hierbij verstrekte informatie wordt verondersteld nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Nochtans wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor het gebruik, of voor enige schending van octrooien of rechten van anderen welke uit het gebruik kunnen voortvloeien. Bovendien behoudt JORC zich het recht voor informatie zonder bericht en enige verplichting te herzien.